[Sofia] Entrepreneurs Night Out | Grand Networking 2024

[Sofia] Entrepreneurs Night Out | Grand Networking 2024

Date(s) - June 24, 2024

Time - 7:00 pm - 11:59 pm

Location
Бар Петък


English below
– – – – –
„Нощта на Предприемачите“ организира своето най-голямо бизнес събитие за годината!

За четвърта поредна година, в края на юни, ще проведем мащабното „Гранд нетуъркинг“ събитие. То събира множество организации и обикновено привлича над 150-250+ участници в понеделник вечер.

Целите на такива събития са различни за всеки участник, но ние вярваме в силата на правилната среда, защото тя може както да ни помогне, така и да ни попречи.

Ние от „Нощта на Предприемачите“ вече повече от осем години обединяваме всички, които се интересуват от бизнес и предприемачество, като провеждаме събития в 12 града из страната.

Тази година акцентът е върху фондовете за рисков капитал и ангелското инвестиране.

Ако желаете да се запознаете с активните и предприемчиви хора в София или с някои от организациите, потвърдили участие, сте добре дошли.

Програма:

19:00 ч. – 20:00 ч. : Регистрация* и нетуъркинг
20:00 ч. – 20:30 ч. : Кратка официална част
20:30 ч. – 00:00 ч. : Нетуъркинг

*Можете да се регистрирате по всяко време на събитието

Организатор: Ивайло Георгиев – Основател на Entrepreneurs Night Out

Медиен партньор: Лидер.бг

Стратегически партньори: Витоша Венчър Партнърс, ARETE, Еко глоуб, Founder Institute Sofia

Организации, които приеха да се включат: Innovation Capital, Bulgarian Angels Club, LAUNCHub Ventures, Eleven Ventures, NV3 Venture Fund

Кога: 24.06.2024 (Понеделник), 19:00ч. – 00:00ч.

Къде: Бар Петък, ул. „ген. Гурко“ 21, София

Вход*: 20 лв.
* плащане на място в брой или с карта. Без нужда от предварителна регистрация.

Ежемесечно организираме бизнес събития. Последвайте нашата страница или уебсайт за актуална информация:

https://www.facebook.com/EntrepreneursNightOut

https://entrepreneursnightout.org

Очакваме Ви!

– – – – –

Станете част от „Нощта на Предприемачите“,

Освен това, че може да се включите в редовните ни събития, имате опция и за годишно членство.
Повече информация:
https://entrepreneursnightout.org/chlenstvo/

Свържете се с нас на:
Email: info@entrepreneursnightout.org
Тел: +359 888 890 602

– – – – –

“Entrepreneurs Night Out” is organizing its largest business event of the year!

For the fourth consecutive year, at the end of June, we will hold our “Grand Networking” event. It brings together many organizations and usually attracts over 150-250 participants on a Monday evening.

The goals of these events are different for each participant, but we believe in the power of the right environment because it can either help or hinder us.

We at “Entrepreneurs Night Out” have been uniting everyone interested in business and entrepreneurship for over eight years by organizing events in 12 cities across the country.

This year, the focus is on venture capital funds and angel investing.

If you want to meet active and entrepreneurial people in Sofia or some of the organizations confirmed to attend, you are welcome to join us.

Program:

7:00 PM – 8:00 PM: Registration* and Networking
8:00 PM – 8:30 PM: Brief official part ( in Bulgarian )
8:30 PM – 12:00 AM: Networking

*You can register at any time during the event

Organizer: Ivaylo Georgiev – Founder at Entrepreneurs Night Out

Media partner: Lider.bg

Strategic Partners: Vitosha Venture Partners, ARETE, Eco Globe, Founder Institute Sofia

Organizations that agreed to join: Innovation Capital, Bulgarian Angels Club, LAUNCHub Ventures, Eleven Ventures, NV3 Venture Fund

When: 24.06.2024 (Monday), 19:00h – 00:00h

Where: Bar Friday, ulitsa General Gurko 21, Sofia

Entry*: 20 BGN
* payment on the spot in cash or by card. No need for pre-registration.

We organize business events every month. Follow our page or website for the latest information:

https://www.facebook.com/EntrepreneursNightOut

https://entrepreneursnightout.org

Welcome!