Какво ново?

Първите 7 на *Mixtape 5*

Разказ за първата седемгодишнина на клуб *Mixtape 5* през погледа на Жлъчезар Живков а.к.а. Жлъч... Първите седем са много важни при децата, така казват. Аз имам мое си разбиране, за...