Технически спецификации на бара

5 септември 2008 – 10 години след раждането на едно желание и 2 години след обикаляне за материалното му сбъдване. Числото 5 е неслучайно, дълбоко символично и… ще му отделим специално внимание в някои от следващите ни писания.

Историята на един бар, който изначало е сбъдната детска мечта, а всъщност се оказва неслучаен фактор за развитието на… понятието „бар“ по нашите и няколко други ширини, музикалния живот на София, нощните и дневните й обитатели…и на живото туптене на града като цяло.


5 септември 2008 – 10 години след раждането на едно желание и 2 години след обикаляне за материалното му сбъдване. Числото 5 е неслучайно, дълбоко символично и… ще му отделим специално внимание в някои от следващите ни писания.

Историята на един бар, който изначало е сбъдната детска мечта, а всъщност се оказва неслучаен фактор за развитието на… понятието „бар“ по нашите и няколко други ширини, музикалния живот на София, нощните и дневните й обитатели…и на живото туптене на града като цяло.